FİYAT TEKLİFİ ALIN
Merdiven Korkuluğu
MERDİVEN KORKULUĞU NEDİR:
Merdiven korkuluk sistemi ve kenar koruma 50mm X 30mm dikdörtgen profillerin merdivenlere özel bir aparat ile ankrajlanması ve 3 metreye kadar uzayan iskele borularının kilit sistemi ile montajlanmasından oluşur. Alından montaj yapılabilmesi sayesinde merdivenlerdeki imalat sürecine engel olmaz. Kattaki çalışma durumuna göre yer değiştirilebilir. Klasik inşaat demirinden yapılan merdiven korkuluk sistemine göre çok daha hızlı uygulanabilir ve daha güvenlidir. Merdiven kenarı sağlamlığı ile birçok projede tekrar kullanım imkanı sağlar. Her tür merdivende, beton dökümü sonrasında merdiven yan alınlığına "L" konsol yerleştirildikten sonra takılıp kullanılır. Platformdan 1m yükseklik, en az 125kg yüke dayanıklılık, 15cm topuk levhası ve Topuk levhası ile ana korkuluk arasında maksimum 47cm ara korkuluk açıklığı şartlarını sağlar. Merdiven kova boşlukları dar ve kısa ise; döşeme ve sahanlık betonarme döşemelerinin alın diye tabir edilen kısımlardan (döşeme yan yüzeyleri) düşeyde birkaç katı kapsayacak şekilde metal profil ya da inşaat demiri ile sabitlenmesi dikmelerimizi oluşturacak ve böylece montajı kolay kılacaktır. Bu şekilde alından sabitlenen korkuluklar ilerleyen aşamalarda merdiven üzerinde zemin kaplaması işine de engel teşkil etmez. Merdiven kova boşlukları dar ve kısa ise; döşeme ve sahanlık betonarme döşemelerinin alın diye tabir edilen kısımlardan (döşeme yan yüzeyleri) düşeyde birkaç katı kapsayacak şekilde metal profil ya da inşaat demiri ile sabitlenmesi dikmelerimizi oluşturacak ve böylece montajı kolay kılacaktır. Aynı zamanda bu şekilde alından sabitlenen korkuluklar ilerleyen aşamalarda merdiven üzerinde zemin kaplaması işine de engel teşkil etmeyecektir.
MERDİVEN KENAR KORKULUK SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ:
Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır. Özellikle kaba inşaat sırasında oluşan bu boşlukların nasıl ve ne şekilde kapatılacağı, bu iş taksiminin kimlere verileceği, kapatmanın yapılacağı noktada imalata engel olmaması ve imalatın yapıldığı süreçte de etkili olması hususlarının proje başlangıcında proje gerekleri arasında irdelenip organizasyonunun yapılması gerekmektedir. Düşme riskine karşı alınan bu önlemlerin sürekliliği esastır. Kalıp aşamasında kullanılan korkulukların parça parça sökülmesinin ardından beklenilmeden betonarme döşemenin korkuluklarının montaj edilmesi, betonarme döşemenin korkuluklarının kalıcı imalat için (duvar örümü vs.) parça parça sökülmesinin ardından paraşüt tipi emniyet kemeri vasıtasıyla kalıcı imalatın yapılması gerekmektedir.