İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı Eğitimi
EĞİTİM İÇERİĞİ:
İskele kurma sökme ve işaretçi sapancı eğitiminin amacı; iskelede çalışma yapacak personelin kurma ve sökme işlemi sırasında güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları ayrıca işaretçi sapancı olarak gerekli olan asgari güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda bilgilendirmektedir.

Hedef Kitle: İskele kurma sökme ve işaretçi sapancı olarak çalışmalarda bulunacak çalışanlar, İSG uzmanları, teknikerler, formenler ve iskele kurulumu ve işaretçi sapancı konusunda eğitim almak isteyen tüm çalışanlar
Süre: Toplam 8 saat (3 saat teorik, 5 saat uygulama)
Eğitimin Sıklığı: Alınmış olan belgeler 1 yıl geçerlidir. Sonrasında yenileme eğitimleri ile varsa yeni gelişmeler ve uygulamalar tekrar katılımcılara aktarılmalıdır.
Eğitim Yeri: İlgili firma tesisleri
Eğitici: Yüksekte çalışma ile iskeleler konusunda tecrübeli, A sınıfı İSG ve en az IRATA Level 1 belgesine sahip öğretim görevlisi,
Belge: Eğitim sonunda katılımcılara İskele Kurma Sökme ve İşaretçi Sapancı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği:
 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • İskele elemanları tanıtımı
 • İskele düşme durdurma sistemleri
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Koruyucu malzeme kullanımı
 • Etiketleme ve işaretleme
 • Güvenli İskele Kurma Sökme
 • İskele Kurma Sökme Çalışmalarında İş Güvenliği
 • Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları
 • Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar
 • Kaldırma iletme makinalarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
 • Sapanların teknik özellikleri, kullanım esasları
 • Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
 • El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları
 • Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
 • Çalışma sahasında alınacak önlemler
 • Uygulama