Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi
Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi
Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi
Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi
EĞİTİM İÇERİĞİ:
Asbest söküm çalışanı eğitiminin amacı; asbestle çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği; asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde   asbest yıkım, söküm, uzaklaştırma, tamir ve bakım işleri yapan çalışanlara eğitim verilmesi gerekmektedir. Yönetmelik gereği; asbest tozuna maruziyet olabilecek işlerde, asbest söküm çalışanı eğitim programını tamamlamayan kişilerin çalıştırılması yasaktır.

Hedef Kitle: Asbest sökme, taşıma, depolama, nakliye çalışmalarında bulunacak çalışanlar.
Süre: Toplam 8 saat (6 saat teorik, 2 saat uygulama)
Eğitimin Sıklığı: Alınmış olan belgeler bakanlık tarafından aksi belirtilmedikçe süresiz geçerlidir.
Eğitim Yeri: İlgili firma tesisleri
Eğitici: Asbest Söküm Uzmanı, Yüksekte çalışma ve iskeleler konusunda tecrübeli, A sınıfı İSG ve en az IRATA Level 1 belgesine sahip öğretim görevlisi,
Belge: Eğitim sonunda katılımcılara Asbest Söküm Elemanı belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği:
  • Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler
  • Asbest ve İnsan Sağlığı
  • Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması
  • Asbest Maruziyetinden Korunma ve kullanılacak olan KKD’ ler
  • Asbest Sökümünde Çalışma Platformları
  • Asbest Atıklarınının Bertarafı
  • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
  • Uygulama